Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at
Impresszum Adatvédelem

Kötelmi jog

© Halfpoint - fotolia.com #51882353

A szerződések szerkesztése előretekintő gondolkodást, precíz fogalmazást és az esetleg fellépő körülmények és konfliktusok jó felmérését követeli attól, aki a szerződést elkészíti. Elvégre is a szerződések mindig akkor kapnak különös jelentőséget, amikor a szerződő felek között vitára kerül sor. Emiatt a szerződésben óvintézkedéseket kell tenni, ennek során rögzíteni kell a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, és ezáltal meg kell teremteni a szerződő felek jogviszonyának keretét.

Ugyanakkor a szerződések annyira sokfélék, mint az általuk szabályozott életviszonyok. Egy ingatlan adásvételi szerződés jellegénél fogva élesen különbözik egy társasági szerződéstől vagy egy munkaszerződéstől. Az immateriális javakat szabályozó jogban például a licencszerződések a szellemi tulajdon megengedett használatát rögzítik. Ezzel szemben az informatikai jogba tartozó szerződések sokszorosan összetettek, és szorosan kapcsolódnak technikai szolgáltatás-leírásokhoz (specifikáció, szolgáltatási szintről szóló szerződés - Service-Level-Agreement).

Egy jó szerződés azonban nem csupán a lehetséges jövőbeli eseményeket veszi figyelembe, hanem mindenekelőtt meg kell teremtenie az érdekek méltányos kiegyenlítődését, és nem rugaszkodhat el a szokásos piaci feltételektől. Ezért az ügyvéd, mint a szerződés szerkesztője számára fontos az, hogy a felek érdekeit ugyanúgy szem előtt tartsa, mint a szerződés szabályozási tartalmát.