Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at
Impresszum Adatvédelem

Komputerjog

© knee0 - fotolia.com #44122527

Az informatikai jog széles palettájának két különleges jogterülete a komputerjog és a szoftverjog, amelyek közé nem mindig lehet egyértelmű választóvonalat húzni. Általában informatikai szerződésből eredő kötelmi jogi igényekről van szó. Ezek az igények teljesen eltérő jellegűek lehetnek, és például szoftver programozását vagy komputerhálózat létesítését érinthetik.

Amennyiben szoftverhibák miatti szavatosságról vagy akár egy hibás adatfeldolgozó rendszer által okozott kárról van szó, nélkülözhetetlen, hogy a megbízott ügyvéd is alapos ismeretekkel rendelkezzék az informatika területén, és ideális esetben saját maga is a pusztán felhasználói tudáson túlmenő informatikai jártassággal bírjon, ilyen módon biztosítva a jogvita tárgyával kapcsolatban szükséges szakértelmet.

Az informatikai területen azonban harmonikusabb feladatok is adódhatnak, például ha arról van szó, hogy egy informatikai projektszerződést kell megszerkeszteni vagy véleményezni. Az informatikai szerződések széles körű működési területet kínálnak, és műszaki know-how-t követelnek az ügyvédtől is, mint a szerződés létrehozójától.