Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at
Impresszum Adatvédelem

Büntetőjog

A büntetőjog az ügyvéd egyik legalapvetőbb tevékenységi területe. Az gyanusított számára, akit egy bűncselekmény elkövetésével vádolnak, nagy a tét: egy büntető eljárás a vádlott életét messzemenően befolyásolhatja. Amellett, hogy az embert bűncselekmény elkövetésével vádolják, az eljárás során nem ritkán a magánéletébe való érzékeny beavatkozással kell szembesülnie, amelyek közül a letartóztatás és az előzetes őrizet a legkomolyabbak.

Éppen azért, mert a büntető eljárás során olyan ügyekről van szó, amelyek a vádlott életére jelentős kihatással lehetnek, a hatékonyság, a lelkiismeretesség és a bizalom képezik a szakszerű védelem alapjait.

Büntetőjogi ügyvéd

A vádlottnak a büntető eljárás bármely szakaszában joga van egy védőügyvéd bevonására. A védőügyvéd alapvető feladata annak biztosítása, hogy a jogi előírások (pl. büntető eljárási törvény) az eljárás során betartásra kerüljenek. Ezzel egyidőben a védőügyvéd az ügyfelével egy védelmi stratégiát dolgoz ki. Itt a helyzet reális megítélése fontosabb, mint túlzott elvárások ébresztése: nem mindig lehetséges például egy felmentő ítéletet elérni.

Sok esetben egy közvetítő eljárás (Diversion) vagy egy pénzbüntetés még mindig jobb, mint a felfüggesztett szabadságvesztés – a nem felfüggesztettről nem is beszélve.

A büntető eljárás közepét rendszerint a bírósági tárgyalás képezi. A bíróság összetétele a bűncselekménytől függ: a legtöbb bűncselekményt egy bíró vagy egy ülnökbíróság tárgyalja , csak néhány nagyon súlyos eset tartozik az esküdtpad hatáskörébe. 

Polgári jogi igény

Nemcsak a vádlott vesz részt a büntető eljárásban, hanem a károsultnak (a bűncselekmény áldozatának) is többnyire lehetősége van, hogy jelezze a büntető eljárás során a kártérítési igényét. Ez az úgynevezett polgári jogi igény. A károsult előnye, hogy a büntető bíróság egy kártérítési összeget megítélhet neki és ezestben ezt az igényét nem kell külön polgári peres úton érvényesítenie. 

Gyakran kerül sor kártérítés megítélése például vagyon elleni bűncselekmények (lopás, betörés, sikkasztás, htlen kezelés stb.) vagy egyszerű testi sértés esetén. Az internettel kapcsolatos büntető jog területén is szóba jönnek privát kártérítési igények (pl. stalking, hacker támadás stb.). A károsult is képviseltetheti magát ügyvéd által a büntető eljárásban.

Büntetőjogos ügyvéd

Mag. Esztegár Balázs LL.M. vállalja károsultak tanácsadását és képviseletét polgári jogi igényeik érvényesítésében, és vádlottaknak is rendelkezésére áll mint védőügyvéd, bár elsősorban számítógépes, internetes és gazdasági büntetőjog, beleértve vagyon elleni cselekményeket, áll tevékenysége fókuszában.