Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at
Impresszum Adatvédelem -

Jogi képviselet orvosi ellátás során a magyar jogban

Esztegar

Grin Verlag

Az a jog, hogy a saját testünk, egészségünk és így életük felett rendelkezhessünk, első pillantásra magától értetődőnek és korlátozhatatlannak tűnik. A közelebbi vizsgálat azonban azt eredményezi, hogy számos helyzetben az ember nem képes arra, hogy ezt a jogát saját maga gyakorolja, legyen ez a kora vagy testi illetve szellemi állapota miatt. Ilyen helyzetek rendszeresen adódnak kiskorúak vagy gondnokság alá fejezett felnőttek orvosi kezelésénél illetve orvosi beavatkozások előtt, de különösen akkor is, ha a páciens állapota nem engedi azt, hogy hozzájárulását a beavatkozáshoz személyesen adja meg. Tekintettel az ilyen esetekre szükséges, hogy megvizsgáljuk a törvényes képviseleti jog lehetőségét, annak alkalmazási körét és állapítsuk meg, ki képes és adott esetben köteles a beteg helyett jogait gyakorolni, és a képviselői nyilatkozatának milyen jogi hatása van. De ugyanúgy meg kell állapítani, milyen intézkedéseket bocsát a törvény az érintett beteg védelmére. Végül a törvényes képviselet határaira tér ki a dolgozat.