Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at
Impresszum Adatvédelem Karriere

Stúdióbeszélgetés az ORF 2 csatornán a kettős állampolgárságról

08/10/2018

Legkésőbb az utóbbi évben vált az állampolgárság tárgyköre egy a médiában egyre gyakrabban szereplő témává. Számos esetben azonban egymástól teljesen különböző tényállásokat vesznek egy kalap alá, ami azt a benyomást eredményezi, hogy a kettős állampolgárság az osztrák jog szerint nem lehetséges. Azt, hogy ez az állítás így önmagában nem állja meg a helyét, azt az állampolgársági jogban jártas szakértő, Mag. Esztegár Balázs, LL.M. ügyvéd fejti ki az ORF 2 "Mittag in Österreich" nevű műsorában egy stúdióbeszélgetés keretein belül.

Hogyan válik az ember osztrák állampolgárrá? Elveszíthetjük-e az újból megszerzett állampolgárságot? Általánosságban véve a kettős állampolgárság valóban nem lehetséges? Ezeket és a további ehhez kapcsolódó kérdéseket válaszolja meg Mag. Esztegár Balázs LL.M. ügyvéd és egy az "Àllampolgársági Törvény" aktuális Kommentárjának az egyik szerkesztője a ORF 2 "Mittag in Österreich" nevű műsorban egy stúdióbeszélgetés keretein belül Peter Teubenbacher-ral.

A beszélgetés során többek között kifejti azt is, hogy az osztrák állampolgárság elvesztése a törvényes keretek között akkor következik be, amikor egy állampolgár egy idegen állampolgárságot megszerez. Pontosan ehhez hasonló tényállások állnak az ún. megállapítási eljárások (Festellungsverfahren) középpontjában is, amelyek főként a török állampolgárság újbóli megszerzésével hozhatók összefüggésbe. Ezzel kapcsolatosan kitér arra is, hogy az ebben a kontextusban gyakorta használt megnevezés "illegális kettős állampolgárság" tulajdonképpen téves.

§ 27. (1) Elveszíti az állampolgárságot, aki a kérvénye, nyilatkozata vagy kifejezett jóváhagyása alapján egy idegen állampolgárságot megszerez, amennyiben ezen személynek előtte az állampolgárság megtartása nem került jóváhagyásra.

Az állampolgársági törvény ezen rendelkezése szolgáltat kiindulópontot azon török származású személyek problémájára, akik valamikor – gyakran évtizedekkel ezelőtt és még gyerekként – az osztrák állampolgárságot adományozás (Verleihung) útján megkapták. Az állampolgárság adományozás útján történő megszerzése a minden addig meglevő más állampolgárságról való lemondást követeli meg úgy, hogy ezekben az esetekben az érintetteknek a török állampolgárságukról le kellett mondaniuk. Csak kevés eset kivételével jelent az addig meglevő állampolgárságról való lemondás elmulasztása – az adott esettől függően – akadályt az állampolgárság adományozás útján történő megszerzésnél vagy egy visszavonást.

Az utóbbi évben felmerült problémás esetekben sokhelyen megmutatkozik, hogy az osztrák állampolgárság adományozása után az idegen (gyakran épp a török) állampolgárság újból megszerzésre kerül. Ez az eset azonban különbözik az (ugyancsak nem megengedett) idegen állampolgárság megtartásától, mivel először a meglevő állampolgárságról lemondtak és azt csak később, az osztrák állampolgárság odaadományozása után szerezték újra vissza.

Itt lép be az Állampolgársági Törvény § 27-nak 1 bekezdése (§ 27 Abs 1 StbG), amely ezekben az esetekben az osztrák állampolgárság "automatikus" elvesztéséről rendelkezik. Az állampolgárság megvonására ezekben az esetekben nincs többé szükség.

Ugyanakkor nem minden megállapítási eljárás ér véget azzal a megállapítással, hogy az állampolgárságot elveszítették. A tényállástól függően többféle megoldási lehetőség létezik az érintett személyek számára, amelyekkel az állampolgárság elvesztése elkerülhető vagy amelyek az állampolgárság újbóli megszerzését lehetővé teszik. Egy tanácsadás tehát egy az állampolgárságra specializálódott ügyvédnél mindenképp tanácsos, ha részesei leszünk a megállapítási eljárásnak