Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at
Impresszum Adatvédelem Karriere

Közigazgatási Bíróság megsemmisíti a kiutasítást

06/23/2016

Egy Mag. Esztegár Balázs LL.M. ügyvéd által képviselt magyar állampolgárt az osztrák Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal határozatával kiutasított Ausztriából. A döntés ellen beadott panasznak a Szövetségi Közigazgatási Bíróság helyt adott és megsemmisítette a kiutasító döntést.

A kérelmező magyar állampolgár, házastársa, akivel egy lakásban lakik, osztrák állampolgár. A kérelmező férje krónikus betegségben szenved, így nem dolgozhat és heti több alkalomban orvosi ellátásra szorul. A mindennapi életben is szüksége van a felesége segítségére.

A kérelmező eleinte egy Anmeldebescheinigung kiállítását kérelmezte a Bécsi Magisztrátus 35 osztályán, mire a Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, röviden: BFA) egy felülvizsgálati eljárást indított a letelepedési törvény (NAG) 55. § (3) bekezdése szerint, hogy a kérelmező egyáltalán jogosult-e az uniós jog alapján Ausztriában tartózkodni. Ebben nem vizsgálta a kérelmező családi körülményeit, hanem határozattal felszólította, hogy 1 hónapon belül hagyja el az országot.

A határozat ellen a kérelmező ügyvéde segítségével panaszt adott be a jogorvoslati határidőn belül a Szövetségi Közigazgatási Bíróságnál az eljárásban felmerült hibákra támaszkodva, hiszen a hatóság nem vette figyelembe azt, hogy a kérelmező férje ápolásra szorult és felesége segítése nélkülözhetetlen számára.

A Szövetségi Közigazgatási Bíróság helyt adott a panasznak, megsemmisítette a BFA döntését és visszaküldte az ügyet az eljárás kiegészítésére a hatóságnak. Ezzel a kérelmező kiutasítása is (egyenlőre) megszűnt. A Bíróság az elsőfokú eljárást „jelentős pontokban hiányosnak” minősítette és kifejtette, hogy

a hatóság teljes mértékben elmulasztotta azt, hogy megvizsgálja a kérelmező családi állapotát és magánéletének körülményeit, annak ellenére hogy tudta, hogy a osztrák állampolgárral él házasságban, aki ráadásul egészségi állapota miatt ápolásra szorul.

A BFA köteles lett volna, ezeket a tényeket hivatalból megvizsgálni. Ezzel szemben a hatóság által felderített tényállás olyan mértékben hiányos, hogy a kérelmező jelenlegi helyzetére nem is lehet következtetni, ezzel megsértve az eljárási jog előírásait és az emberi jogokból eredő magánélet tiszteletét is.