Mag. Balazs Esztegar LL.M.
Ügyvéd Bécs


Piaristengasse 41/10
1080 Bécs, Ausztria
Tel. +43 1 997 4102
Fax +43 1 997 4102-99
office@esztegar.at
Impresszum Adatvédelem Karriere

Felszólítás a vitarendezési fórumra történő utalás elmulasztása miatt

05/24/2016

[Translate to hu:] © Axel Bueckert - fotolia.com #63355785

2016. szeptember 1-jével lépett hatályba az alternatív vitarendezési eljárás, amellyel újfajta vitarendezési eljárásmódokat vezettek be a fogyasztók számára, valamint egy vitarendezési platformot is létrehoztak az Uniós tagállamokban. Az eljárás a kereskedőknek azonban új tájékoztatási kötelezettségekkel is jár.

A kereskedőknek a már átláthatatlan tájékoztatási és felvilágosítási kötelezettségüknek kell eleget tenni, ami az online-területen még erőteljesebben van jelen. Az alternatív vitaelrendezési eljárás szabályozásai azonban az "offline-kereskedőket" sem kerülik el – mindenesetre abban az esetben nem, ha egy weboldalt működtetnek.

Miközben az újonnan hozott vitarendezési eljárások a kereskedők számára nem kötelező érvényűek, addig az alternatív vitaelrendezési eljárás alapján a tájékoztatási kötelezettségeknek eleget kell tenniük. Az alternatív vitarendezési eljárásról szóló törvény (AStG) 19. §-a szerint egy kereskedő a fogyasztót a vitarendezési platformról / platformokról tájékoztatni köteles, amely, vagy amelyek őt nyilvántartásba veszik, amennyiben ő magát (önként) kötelezi vagy (törvényi úton) kötelezik, hogy ezeket a platformokat a fogyasztókkal való vitás ügyletek rendezésére elérhetővé tegye. Ennek a tájékoztatásnak tartalmaznia kell adatokat a vonatkozó alternatív vitarendezési platform weboldal-címéről. Az ugyancsak 2016. január 9-én hatályba lépett rendelet (EU/254/2013) alapján a kereskedőknek kötelező jelleggel fel kell tüntetniük egy linket, amely az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformra mutat.

Aki kereskedőként ezen kötelezettségének nem tesz eleget, annak egy szabálysértési büntetés mellett a versenyjogi felszólítás veszélye is fenn áll. Németországban erre vonatkozóan már megszületett az első bírósági döntés. A 2016. március 31-i, 14 O 21/16, ítélettel a Bochumi Kerületi Bíróság kimondta, 

"hogy az EU-rendelet 524/2013 2016. január 9-i hatályba lépése óta fennáll a kötelezettség, hogy a kereskedők a fogyasztókat az online vitarendezési platformról tájékoztassák és egy könnyen elérhető linket tegyenek számukra elérhetővé."

Ennek megszegése az 524/2013 rendelet 14. cikk (1) bekezdése valamint a (német) versenytörvény (dUWG) 3a. § elleni vétségnek minősül és a fogyasztó versenyjogi korlátozását képezi a (német) versenytörvény 3. § értelmében olyannyira, hogy megalapozottá válik egy felszólítás versenyjogi vétség miatt. 

Ezért tehát különösen fontos, hogy ezt az utalást komolyan vegyük – még ha ennek következetessége minden joggal megkérdőjelezhető is - és, hogy a megfelelő honlapokon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket tüntessünk fel.